Sněmovní tisk 60
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1997

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 20.09.1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 20. 9. 1996.
  Dodatky doručeny sněmovně 16.10.1996.

 • PS

  Předseda sněmovny rozhodl 25. 9. 1996 o konání 1. Čtení na den 1.10.1996. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Jozef Wagner.

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 8., 9. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 97).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 60/5, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 180).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 1996.
  Prezident zákon podepsal 17. 12. 1996.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1996.

Zákon vyhlášen 31. 12. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 315/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)