Sněmovní tisk 406
Návrh novely zákona o sdružování v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 13. 2. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 1998 jako tisk 406/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 3. 1998. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 734).Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčováníISP (příhlásit)