Sněmovní tisk 370
Návrh novely zákona o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 15. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 671).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 370/2, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 793).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/54, dokument 1998/54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/33, které bylo rozdáno jako tisk 1998/54/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/60, které bylo rozdáno jako tisk 1998/54/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/84).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 165/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovnictví, nucená správaISP (příhlásit)