Sněmovní tisk 363
Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Tureckou republikou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kühnl Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 21. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: RNDr. Igor Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 363/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 815).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98074/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/46, které bylo rozdáno jako tisk 1998/74/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/41, které bylo rozdáno jako tisk 1998/74/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/103).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o volném obchodu, liberalizace obchodu, mezinárodní obchod, Turecko, volný pohyb zbožíISP (příhlásit)