Sněmovní tisk 361
Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách..

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Šedivý Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 14. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 1. 1998. Určil zpravodaje: PhDr. Jaromír Kalus a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 685).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 361/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 812).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 5. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 12. 6. 1998.

Senát

 • PS

  Jaroslav Šedivý předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98070/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/62, které bylo rozdáno jako tisk 1998/70/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/44, které bylo rozdáno jako tisk 1998/70/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/99).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, diplomatická imunita, Evropský soud pro lidská práva, nezávislost soudnictví, soudceISP (příhlásit)