Sněmovní tisk 35
Návrh novely zákona o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 35/0 dne 16. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 81).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 35/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 203).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/10, dokument 1997/10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/504, které bylo rozdáno jako tisk 1997/10/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/507, které bylo rozdáno jako tisk 1997/10/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1997/7).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 24. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 14/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, pracovní podmínky, zdraví veřejnosti, zdravotní politikaISP (příhlásit)