Sněmovní tisk 290
Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/11, dokument 1998/11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/11, které bylo rozdáno jako tisk 1998/11/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/8, které bylo rozdáno jako tisk 1998/11/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/16).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 3. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 58/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Poplatky, Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, odpadní voda, ochrana vod, povrchová voda, znečišťování vodyISP (příhlásit)