Sněmovní tisk 288
Návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 2. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Budinský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 507).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 5. 2. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 651).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/18, dokument 1998/18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/10, které bylo rozdáno jako tisk 1998/18/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/12, které bylo rozdáno jako tisk 1998/18/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/43).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 288/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 288/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 235, usnesení č. 740).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 93/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka, vypsání soutěžeISP (příhlásit)