Sněmovní tisk 284
Smlouva mezi ČR a Libanonskou r. o zamez. dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 25. 9. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 9. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 549).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 284/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 284/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 678).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 2. 1998 jako senátní tisk 98025/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/22, které bylo rozdáno jako tisk 1998/25/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/16, které bylo rozdáno jako tisk 1998/25/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/33).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25. 3. 1998.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 4. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 30/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, LibanonISP (příhlásit)