Sněmovní tisk 274
Smlouva mezi ČR a SR o úpravě režimu na stát. hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 27. 8. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 9. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 10. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 274/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 562).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 13. 11. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 1997.

Senát

 • PS

  Jindřich Vodička předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/71, které bylo rozdáno jako tisk 1997/100/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/27, které bylo rozdáno jako tisk 1997/100/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/162).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, pohraniční oblast, přeshraniční spolupráce, SlovenskoISP (příhlásit)