Sněmovní tisk 272
Smlouva mezi ČR a SRN o železniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Moos Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 2. 9. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 551).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 680).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1998.

Senát

 • PS

  Petr Moos předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 2. 1998 jako senátní tisk 98027/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17, které bylo rozdáno jako tisk 1998/27/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/19, které bylo rozdáno jako tisk 1998/27/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/29).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Německo, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráce, železniční dopravaISP (příhlásit)