Sněmovní tisk 270
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 21. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 474).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/2, který byl rozeslán 21. 10. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 516).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/88, dokument 1997/88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/1, které bylo rozdáno jako tisk 1997/88/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/28 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/140).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 11. 1997 poslancům jako tisk 270/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 11. 1997 poslancům jako tisk 270/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 570).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 12. 1997.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 12. 1997 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 13. 1. 1998 na 18. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 27. 1. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 2 pod číslem 2/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politikaISP (příhlásit)