Sněmovní tisk 269
Smlouva mezi ČR a Slovinskou rep. o zamezení dvoj.zdaň.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 22. 8. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 548).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 269/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 269/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 677).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 2. 1998 jako senátní tisk 98024/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Ladislav Drlý) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/21, které bylo rozdáno jako tisk 1998/24/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/15, které bylo rozdáno jako tisk 1998/24/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/32).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, SlovinskoISP (příhlásit)