Sněmovní tisk 260
Návrh novely zákona o působnosti org. ČR ve věcech převodů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 12. 8. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 593).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/1.
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 3. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/2.
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 5. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/3.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13., 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/5, který byl rozeslán 15. 5. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 260/6.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 819).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/81, dokument 1998/81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/59, které bylo rozdáno jako tisk 1998/81/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/83).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 164/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Restituce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, kulturní majetek, odškodnění, převod vlastnictví, školství, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)