Sněmovní tisk 228
Dohoda mezi vládou ČR a Evropskou kosmickou agenturou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sokol Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 27. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 7. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Jan Koucký a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/2.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/3.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci.


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 20. 4. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 5. 1998.

Senát

 • PS

  Jan Sokol předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 4. 1998 jako senátní tisk 98043/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/28, které bylo rozdáno jako tisk 1998/43/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/41, které bylo rozdáno jako tisk 1998/43/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/63).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská kosmická agentura, kosmický výzkum, využívání kosmického prostoruISP (příhlásit)