Sněmovní tisk 215
Vládní návrh zákona, měnící a doplňující z. č. 111/1994 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Říman Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 18. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/2, který byl rozeslán 21. 10. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 515).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/87, dokument 1997/87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing.  Libor Pavlů), Ústavně-právní výbor (Ing.  Milan Kondr).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/56, které bylo rozdáno jako tisk 1997/87/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/23, které bylo rozdáno jako tisk 1997/87/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/36, které bylo rozdáno jako tisk 1997/87/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/143).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 304/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cestující veřejnost, dopravce, dopravní infrastruktura, silniční doprava, taxi, veřejná dopravaISP (příhlásit)