Sněmovní tisk 200
Návrh na vydání zákona, kterým se mění z. č. 140/161 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Mach, Jaroslav Palas) předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Mach Karel, Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 14. 5. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 1997 jako tisk 200/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 498).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/4, který byl rozeslán 9. 2. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 661).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/17, dokument 1998/17/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/9, které bylo rozdáno jako tisk 1998/17/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/15, které bylo rozdáno jako tisk 1998/17/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/27).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 200/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 200/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 231, usnesení č. 738).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 92/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Myslivost, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: lovná zvěř, ochrana živočišné říše, regulace lovu, rybářský průmysl, trestný činISP (příhlásit)