Sněmovní tisk 2
Smlouva mezi ČR a Venezuelou o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 8. 7. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 7. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 7. 1996 na 3. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 39).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2/1.
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 10. 1996 na 5. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 56).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, VenezuelaISP (příhlásit)