Sněmovní tisk 136
Smlouva mezi ČR a JAR o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 18. 2. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 2. 1997. Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Maštálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 293).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 4. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1.
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 4. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 7. 1997 na 12. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 423).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 14. 7. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 7. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97060/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/47, které bylo rozdáno jako tisk 1997/60/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/48, které bylo rozdáno jako tisk 1997/60/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/112).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, Jihoafrická republikaISP (příhlásit)