Sněmovní tisk 133
Úmluva pro vypracování Evropského lékopisu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 7. 2. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 2. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Kroupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 292).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1997 na 12. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 417).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 14. 7. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 7. 1997.

Senát

 • PS

  Jan Stráský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97059/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/17, které bylo rozdáno jako tisk 1997/59/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/47, které bylo rozdáno jako tisk 1997/59/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/111).Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, mezinárodní norma, mezinárodní úmluva, přibližování legislativyISP (příhlásit)