Sněmovní tisk 110
Dohoda ČR - Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 8. 1. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Michal Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 236).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 110/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1997 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 353).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 26. 5. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1997.

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97053/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/34, které bylo rozdáno jako tisk 1997/53/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1997/40, které bylo rozdáno jako tisk 1997/53/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/88).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, mírové využití energie, nešíření jaderných zbraníISP (příhlásit)