Sněmovní tisk 91
Návrh zákona o síti zdrav. zařízení a zdrav. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Pavel Šafařík, Pavel Severa, Pavla Jurková) předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 11. 11. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 1996. Vláda zaslala stanovisko 13. 12. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 12. 1996 jako tisk 91/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Pojištění, Pojišťovny, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, spotřební daň, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politika, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)