Sněmovní tisk 71
Dohoda mezi ČR a Malajsií o podpoře a ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 2. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 10. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 131).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 2. 12. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 71/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 245).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 3. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Kočárník předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97031/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/13, které bylo rozdáno jako tisk 1997/31/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/17, které bylo rozdáno jako tisk 1997/31/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1997/48).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Malajsie, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)