Sněmovní tisk 56
Návrh atomového zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/5, dokument 1997/5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/504, které bylo rozdáno jako tisk 1997/5/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/505, které bylo rozdáno jako tisk 1997/5/2 (nezabývat se).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/5/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/5/5 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/5/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/17).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 18/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná energie, mírové využití energie, ochrana životního prostředí, radioaktivní odpad, zdraví veřejnostiISP (příhlásit)