Sněmovní tisk 47
Návrh novely zákona o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 30. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 93).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/2, který byl rozeslán 11. 12. 1996 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 183).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 1996.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 1996.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 1996.

Zákon vyhlášen 31. 12. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 323/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová kontrola, daňové právo, daňové přiznání, penále, přibližování legislativyISP (příhlásit)