Sněmovní tisk 33
Návrh zákona o podmínkách dovozu, vývozu živočichů a rostlin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 27. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: MVDr. Jan Černý a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 33/3, který byl rozeslán 19. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 205).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/9, dokument 1997/9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  František Konečný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MVDr.  Pavel Heřman), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Krámek).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/9/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/506, které bylo rozdáno jako tisk 1997/9/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/505, které bylo rozdáno jako tisk 1997/9/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/8).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 24. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 16/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Obchod zahraniční, Rostliny, Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, chráněný druh, mezinárodní úmluva, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, vývozní omezeníISP (příhlásit)