Sněmovní tisk 329
Návrh zákona o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sokol Jan.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/36, dokument 1998/36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr.  Jiří Pavlov).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/32, které bylo rozdáno jako tisk 1998/36/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/18, které bylo rozdáno jako tisk 1998/36/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/52).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 29. 5. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 111/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: politika vzdělávání, právní postavení, školné, soukromé školství, student, stupeň vzdělání, univerzita, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací programISP (příhlásit)