Sněmovní tisk 283
Návrh novely zákona o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 283/0 dne 24. 9. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 9. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Josef Borák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 283/2, který byl rozeslán 5. 2. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 650).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/10, dokument 1998/10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/9, které bylo rozdáno jako tisk 1998/10/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/22).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 3. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 61/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, osvobození od daní, pozemní dopravaISP (příhlásit)