Sněmovní tisk 259
Návrh novely zákona o vodách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/105, dokument 1997/105/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/33, které bylo rozdáno jako tisk 1997/105/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/80, které bylo rozdáno jako tisk 1997/105/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 12. 1997 a přijal usnesení č. 1997/48, které bylo rozdáno jako tisk 1997/105/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 1. 1998 na 1998/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/5).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 1. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 1. 1998.

Zákon vyhlášen 4. 2. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 14/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana vod, pitná voda, povodeň, prevence znečištění, vodní tok, vodní zdrojeISP (příhlásit)