Sněmovní tisk 139
Návrh novely zákona o pozemkových úpravách a poz. úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 139/0 dne 5. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Milan Ekert a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 279).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 139/2, který byl rozeslán 4. 7. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 438).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/67, dokument 1997/67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/15, které bylo rozdáno jako tisk 1997/67/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/42, které bylo rozdáno jako tisk 1997/67/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/113).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

Zákon vyhlášen 8. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 217/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, nemovitý majetek, rozparcelování, systém vlastnictví půdy, vlastnictvíISP (příhlásit)