Sněmovní tisk 105
Smlouva mezi vládami ČR a Běloruska o zamez.dvoj.zadanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 18. 12. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 238).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 1. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 105/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1997 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 352).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 26. 5. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97052/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/33, které bylo rozdáno jako tisk 1997/52/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1997/43, které bylo rozdáno jako tisk 1997/52/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/87).Deskriptory EUROVOCu: Bělorusko, Česká republika, daňová úmluvaISP (příhlásit)