Sněmovní tisk 1430
Zákon - novela školského zákona a navazujících zákonů - vlád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)