Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

561

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 7. února 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1435-1440 a 1477-1483/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

2) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

4) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.,

5) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o opatřeních s tím souvisejících,

6) návrhu poslance I. Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

7) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře,

8) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

9) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.,

10) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.,

11) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.,

12) návrhu poslance J. Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození,

13) návrhu poslance V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkora v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP