Sněmovní tisk 2039
Zákon - novela z. o Pozemkovém fondu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RNDr. Čestmír Hofhanzl předložil sněmovně návrh zákona 4. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2039/0 dne 5. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 2. 1996 jako tisk 2039/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pešek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1016).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V


Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, RestituceISP (příhlásit)