Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

I. volební období

2039/1

Stanovisko vlády

k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 46/1992 Sb. (tisk č. 2039)

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 2. února 1996 (čj. 3450/96 - OVA)

Stanovisko

vlády k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb. (tisk č. 2039)

Vláda na své schůzi dne 31. ledna 1996 projednala návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb., a vyjádřila s tímto návrhem zákona souhlas za podmínky, že možnost nákupu privatizovaného majetku za akcie Restitučního investičního fondu se nebude vztahovat na zemědělskou půdu.

Na základě toho vláda navrhuje upravit text novely, promítnout do něj i některá formulační zpřesnění a schválit jej v tomto znění:

"(5) Kupní cena privatizovaného majetku, s výjimkou zemědělské půdy, může být Pozemkovému fondu uhrazena také akciemi Restitučního investičního fondu České republiky, a.s. Pro úhradu kupní ceny je v tomto případě rozhodující jmenovitá hodnota těchto akcií.

(6) Akcie, které Pozemkový fond získal podle odstavce 5, a které dále nepoužije k vypořádání nároků oprávněných osob podle zvláštního zákona1), převede po vypořádání všech těchto nároků bezúplatně Fondu národního majetku České republiky.".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP