Sněmovní tisk 1691
Interpelace poslance Jiřího Macháčka


Autor: Ing. Jiří Macháček
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci investic do výchovy a vzdělání
Podáno: 1995-04-21
Odesláno adresátovi: 1995-04-27
Odpověď rozeslána 21.04.1995 jako tisk 1691 A.
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)