Sněmovní tisk 1558
Interpelace poslance Bohuslava Kuby


Autor: Bohuslav Kuba
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci nespokojenosti s prací Finančního úřadu ve Frýdku-Místku
Podáno: 1995-03-01
Odesláno adresátovi: 1995-03-03
Odpověď rozeslána 1.03.1995 jako tisk 1558 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)