Sněmovní tisk 1398
Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve smečkách 33
Podáno: 1994-12-09
Odesláno adresátovi: 1994-12-20
Odpověď rozeslána 9.12.1994 jako tisk 1398 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)