Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady

Předseda

RNDr. František Pelc
PaedDr. Jitka Gruntová

Místopředseda

Ing. Iva ŠediváISP (příhlásit)