Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro tělovýchovu

Předseda

Augustin Bubník

Místopředseda

Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Ladislav ŠustrISP (příhlásit)