Hospodářský výbor
Podvýbor pro obchod a cestovní ruch

Předseda

Pavel Lang

Místopředseda

Ing. Josef Jalůvka
Ing. Karel VymětalISP (příhlásit)