Celkem nalezeno 1923 dokumentů. (1. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
10945/20COM(2020) 567 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusyNavrženo k projednání
10942/20COM(2020) 566 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
10938/20COM(2020) 570 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)Navrženo k projednání
10928/20COM(2020) 569 finalProposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní technikuNavrženo k projednání
10918/20COM(2020) 561 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2019Navrženo k projednání
10894/20COM(2020) 498 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Francii povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůNavrženo k projednání
10893/20COM(2020) 497 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Švédsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůNavrženo k projednání
10892/20COM(2020) 495Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy (IOC), pokud jde o přistoupení Republiky Uzbekistán k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015Navrženo k projednání
10887/20COM(2020) 575 finalSdělení Komise - Roční strategie pro udržitelný růst 2021Navrženo k projednání
10874/20COM(2020) 564 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An EU-wide assessment of National Energy and Climate Plans - Driving forward the green transition and promoting economic recovery through integrated energy and climate planning - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na úrovni EU - Prosazování ekologické transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatuNavrženo k projednání
10868/20COM(2020) 563 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)Navrženo k projednání
10865/20COM(2020) 562 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanůNavrženo k projednání
10834/20COM(2020) 494 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První zpráva o provádění víceletého plánu pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populaceNavrženo k projednání
10736/20COM(2020) 485 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectorsNavrženo k projednání
10724/20COM(2020) 490 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investicNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)