Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Lukáš Černohorský

Celkem nalezeno 14 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 9471/21COM(2021) 281 final, SEC(2021) 228 final, SWD(2021) 124 final, SWD(2021) 125 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o vytvoření rámce pro evropskou digitální identituProjednat
 7841/21COM(2021) 250 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nové strategii financování nástroje NextGenerationEUProjednáno a přijato usnesení
 6615/21COM(2021) 88 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zahájení činnosti společného rezervního fonduProjednáno a přijato usnesení
14088/20COM(2020) 824 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU) No 347/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pokynech pro transevropskou energetickou infrastrukturu a o zrušení nařízení (EU) č. 347/2013Projednáno a přijato usnesení
13944/20COM(2020) 798 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020Projednáno a přijato usnesení
13351/20COM(2020) 767 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (akt o správě dat)Projednáno a přijato usnesení
11420/20COM(2020) 624 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 - Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věkProjednáno a přijato usnesení
10435/20COM(2020) 474 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnostiProjednáno a přijato usnesení
 9389/20COM(2020) 299 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systémuProjednáno a přijato usnesení
 8674/20COM(2020) 550 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letechProjednáno a přijato usnesení
 8386/20COM(2020) 460 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaciProjednáno a přijato usnesení
 6783/20COM(2020) 103 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podnikyProjednáno a přijato usnesení
 6782/20COM(2020) 102 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nová průmyslová strategie pro EvropuProjednáno a přijato usnesení
15091/19COM(2019) 624 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971Vzato na vědomí


ISP (příhlásit)