Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Andrea Babišová, MBA

Celkem nalezeno 16 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 7453/21COM(2021) 142 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro práva dítěteProjednáno a přijato usnesení
 7411/21COM(2021) 137 finalNávrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro dětiProjednáno a přijato usnesení
 6649/21COM(2021) 102 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro evropský pilíř sociálních právProjednáno a přijato usnesení
12453/20COM(2020) 688 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19Projednáno a přijato usnesení
12097/20COM(2020) 680 finalSdělení Komise - Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19Projednáno a přijato usnesení
 8330/20COM(2020) 220 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany UnieProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7680/19COM(2019) 128 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředíProjednáno a přijato usnesení
15600/18COM(2018) 789 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybemProjednáno a přijato usnesení
 7877/18COM(2018) 184 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ESBere na vědomí s doporučením
 7876/18COM(2018) 185 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7875/18COM(2018) 183 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálními výboru - Nová politika pro spotřebiteleBere na vědomí s doporučením
 7416/18COM(2018) 132 finalNávrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraněVzato na vědomí
 7411/18COM(2018) 130 finalSdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Monitorování provádění evropského pilíře sociálních právVzato na vědomí
 7203/18COM(2018) 131 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitostiVzato na vědomí
 5477/18COM(2018) 28 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářstvíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
12244/17COM(2017) 495 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské uniiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu


ISP (příhlásit)