Dokumenty EU

Zpravodajem MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.

Celkem nalezeno 5 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 8101/05COM(2005) 143 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu v souladu s čl. 251, odst. 2, pododst. 2 SES, které se týká společného postoje přijatého Radou s cílem schválit směrnici Evropského parlamentu a Rady pozměňující po 22. směrnici Rady 76/769/EHS. Tato směrnice upravuje sbližování zákonných a podzákonných a administrativních opatření členských států, která se týkají omezení obchodování a užívání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a dětském zboží)Vzato na vědomí
 8064/05COM(2005) 115 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zdravější, jistější a sebevědomí občané: Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady v oblasti Strategie zdraví a ochrany spotřebitele, které zavádí Program pro činnost Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele v období 2007-2013Vzato na vědomí
 6464/05KOM(2005) 45 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o Protidrogovém akčním plánu EU (2005-2008)Vzato na vědomí
14209/04COM(2004) 737 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucené licenci patentů, které se vztahují na výrobu léčiv určených k vývozu do zemí, které mají problémy s veřejným zdravímVzato na vědomí
13880/04KOM(2004) 599 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004Vzato na vědomí


ISP (příhlásit)