Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Petr Krill

Celkem nalezeno 11 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6844/06KOM(2006) 77 v konečném zněníSdělení Komise Evropské radě - Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost - Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institutVzato na vědomí
 5057/06COM(2005) 705 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a univerzit v akcích Sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007-2013)Vzato na vědomí
15310/05 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhuBere na vědomí s doporučením
12727/05KOM(2005) 439 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o specifickém programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)Vzato na vědomí
12695/05COM(2005) 436 finalSdělení Komise - Konzultační dokument o státní podpoře inovacíVzato na vědomí
11439/05COM(2005) 334 finalZměněný návrh směrnice Rady, který mění směrnici 77/388/EHS co se týče místa poskytování služebVzato na vědomí
11190/05KOM(2005) 314 v konečném zněníZelená kniha o zlepšení rámce EU pro investiční fondyVzato na vědomí
 5436/05COM(2004) 811 finalZelená kniha o přístupu EU k řízení ekonomické migraceVzato na vědomí
14248/04COM(2004) 728 finalNávrh směrnice Rady pozměňující směrnici 77/388/EHS se zaměřením na zjednodušení povinností ohledně daně z přidané hodnoty Návrh směrnice Rady o podrobných pravidlech pro proplácení DPH stanovených ve směrnici 77/388/EHS osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku ale v jiném členském státě Návrh nařízení Rady pozměňující nařízení (ES) č. 1798/2003 pokud jde o opatření pro administrativní spolupráci v souvislosti s "placením pouze jednou" (one-stop scheme) a postupem při proplácení DPHVzato na vědomí
13958/04COM(2004) 713 finalNávrh nařízení Rady pozměňující nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 a (ES) č. 3285/94, pokud jde o společná pravidla pro dovozy některých textilních výrobků z třetích zemíVzato na vědomí
 9206/04COM(2004) 327 finalZelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřejných zakázkách a koncesíchVzato na vědomí


ISP (příhlásit)