Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Pavel Svoboda

Celkem nalezeno 13 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6377/06COM(2006) 48 finalZpráva o fungování ujednání o přechodných obdobích stanovených v přístupové smlouvě 2003 (za období od 1. května 2004 - 30. dubna 2006)Rámcová pozice vzata na vědomí
13807/05COM(2005) 531 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uvolnění plného potenciálu Evropy - Legislativní a pracovní program Komise 2006Žádá vládu o stanovení priorit
13606/05COM(2005) 488 finalProvádění Lisabonského programu Společenství: Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů - Více výzkumu a inovací - Investice pro růst a zaměstnanost: společný přístupVzato na vědomí
 7387/05SEC(2005) 385Pracovní dokument Komise: ekonomické náklady neúspěšné realizace Lisabonské strategie.
Přehled analýz ekonomických dopadů reforem v rámci Lisabonského procesu
Vzato na vědomí
 6038/05SEC(2005) 160Pracovní dokument Komise podporující zprávu Komise pro jarní Evropskou radu, 22.-23. března 2005 o Lisabonské strategii pro hospodářskou, sociální a environmentální obnovuSchváleno
 5990/05SEC(2005) 193Zaměření se na růst a zaměstnanost: nový souhrnný koordinační cyklus pro ekonomiku a zaměstnanost v EU - doprovodný dokument ke Sdělení pro jarní Evropskou radu 2005 (COM(2005) 24 final) Společně pracovat pro růst a pracovní místaSchváleno
16061/04 Rozhodnutí Rady týkající se podmínek a postupů pro předkládání a vyřizování kandidatur za účelem jmenování soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unieSchváleno
10188/04COM(2004) 372 finalNávrh rozhodnutí Rady na podepsání protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, kterým se dává na vědomí přijetí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky do Evropské unieSchváleno
10016/04COM(2004) 370 finalNávrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, kterým se dává na vědomí přijetí České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky do Evropské unieSchváleno
 9376/04 Rozhodnutí Rady o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s ChorvatskemVzato na vědomí
CIG  86/04 Prozatímní konsolidovaná verze návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro EvropuRozhodl uspořádat seminář
CIG  86/04 ADD 1 Prozatímní konsolidovaná verze protokolu, jenž je připojen ke Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu a příloh I a IIRozhodl uspořádat seminář
CIG  86/04 ADD 2 Prozatímní konsolidovaná verze deklarace, jež má být připojena k závěrečnému aktu mezivládní konferenceRozhodl uspořádat seminář


ISP (příhlásit)