Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Miroslav Beneš

Celkem nalezeno 7 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5540/06KOM(2006) 15 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeníchVzato na vědomí
15796/05COM(2005) 658 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o revizi strategie udržitelného rozvoje: akční platformaVzato na vědomí
15745/05COM(2005) 627 finalSdělení Komise - Podpora elektrické energie z obnovitelných energetických zdrojůVzato na vědomí
15444/05KOM(2005) 583 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. 9. 2005 (C-176/03 Komise/Rada)Postoupeno výborům
11245/05COM(2005) 276 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestních opatřeních, která jsou zaměřená na zajištění posílení duševního vlastnictví. Návrh rámcového rozhodnutí Rady k posílení struktury trestního práva za účelem boje s přestupky zločiny v oblasti duševního vlastnictvíVzato na vědomí
 6433/05COM(2005) 37 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Přehodnocení strategii udržitelného rozvoje EU: Výchozí stav a budoucí orientaceVzato na vědomí
13506/04COM(2004) 623 finalNávrh rozhodnutí Rady o ustavení Evropské policejní akademie (CEPOL) jako orgánu Evropské unieVzato na vědomí


ISP (příhlásit)