Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Miloš Melčák, CSc.

Celkem nalezeno 8 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 7070/06KOM(2006) 105 v konečném zněníZelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energiiBere na vědomí, žádá vládu o důsledné hájení své pozice
 5745/06KOM(2006) 30 v konečném znění (Část 1)Sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady Čas zařadit vyšší rychlost - Část 1: Nové partnerství pro růst a zaměstnanostBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14800/05COM(2005) 568 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o pokroku ve vytváření vnitřního trhu plynu a elektřinyVzato na vědomí
14434/05COM(2005) 551 finalSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Lisabonského programu Společenství: moderní politika v oblasti malých a středních podniků pro růst a zaměstnanostVzato na vědomí
13143/05COM(2005) 474 finalSdělení Komise - Provádění Lisabonského programu Společenství: politický rámec pro posílení průmyslové výroby EU - Směrem k více integrovanému přístupu v průmyslové politiceVzato na vědomí
12467/05KOM(2005) 426 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu úmluvy Rady Evropy č. 198 o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a financování terorismu jménem Evropského společenstvíVzato na vědomí
10368/05COM(2005) 265 finalZelená kniha o energetické efektivnosti neboli vyrábět více s menšími energetickými nákladyVzato na vědomí
 5302/05KOM(2004) 863 v konečném zněníZpráva Komise Výroční zpráva o zavádění vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinouVzato na vědomí


ISP (příhlásit)