Dokument EU 9977/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí
/kód dokumentu 9977/20, COM(2020) 607 final/

Přílohy dokumentu

e0997720cs.pdf
e0997720cs.docx (Dokument DOCX, 549 KB)ISP (příhlásit)